Doel van de stichting

Stichting Huissens Weldoen heeft als doel inwoners van Huissen, die het financieel minder goed hebben, te helpen met materiële en financiële steun. Zo kunnen zij blijven participeren in de samenleving. We richten ons met name op jeugd en jongeren tot 25 jaar. 

De stichting wil haar doel bereiken door het verstrekken van steun aan jeugd/jongeren, gezinnen en andere samenlevingsvormen, evenals aan maatschappelijke organisaties op het gebied van jeugd-, jongeren- en ouderen(zorg) die hulp nodig hebben. Zo kunnen deze groepen (blijven) meedoen in de Huissense samenleving. 

Het motto van de stichting is: Weldoen Welzijn Meedoen!